Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân đã khẳng định như trên với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 28-9.

Người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được nâng lương tối thiểu từ ngày 1-10-2011

     Sở dĩ đại diện Bộ LĐ-TB-XH phải tái khẳng định điều này vì trong ngày 28-9, hàng ngàn doanh nghiệp (DN) tại TPHCM, nhất là DN trong các KCX-KCN TP, đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị trả lời: DN phải nâng lương tối thiểu cho người lao động (NLĐ) vào ngày 1-10 hay 31-10?

     Có tình trạng này là vì trước đó, theo Nghị định 70/CP của Chính phủ, từ 1-10, các DN phải điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho NLĐ. Tuy nhiên, vào ngày 16-9, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Thông tư 23 hướng dẫn thi hành Nghị định 70/CP, trong đó, tại điều 5 về “hiệu lực thi hành” quy định “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31-10-2011”. Điều này dẫn đến việc hiểu lầm thời gian thực hiện lương tối thiểu mới là 31-10-2011.

     Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân, nhấn mạnh: “DN phải trả lương tối thiểu mới cho NLĐ từ 1-10 chứ không phải là 31-10. Thời điểm áp dụng này cũng được ghi rõ trong thông tư. Còn sở dĩ hiệu lực thi hành của thông tư đề ngày 31-10 là do điều kiện lấy ý kiến các cơ quan liên quan khá công phu, mất thời gian nên thông tư ban hành chậm. Thời hạn này không ảnh hưởng gì đến thời gian áp dụng lương tối thiểu mới để tính cho NLĐ”. 


      Xem Nghị định 70/2001

theo:NLĐ